Home

Wjelsryp is een dorp van ca. 500 inwoners. Vanouds heeft ons dorp een sterke binding met het 2 kilometer oostelijker gelegen dorp Baaium. In dit dorp wonen ca. 100 inwoners. De dorpen liggen in de Greidhoeke van de provincie Friesland, zo’n 5 kilometer oostelijk van Franeker en behoren bij de gemeente Littenseradiel.

Concordia is een fanfarekorps. Dit houdt in dat we bestaan uit koperblazers, slagwerk en saxofoons. Regelmatig treden we op tijdens festivals, concoursen en festiviteiten in de ruime regio. Daarnaast verlenen we jaarlijks onze medewerking aan een aantal dorpsactiviteiten zoals het dorpsfeest, kaatswedstrijden en Koninginnedag.

Op dit moment heeft ons korps, inclusief de jeugdleden die nog het A diploma hopen te behalen, ruim 40 leden uit verschillende delen van de provincie.


  afb-00002