Dirigent

Nieuws
Even voorstellen.. Andries Kramer

Als klein jongetje speelde ik ooit mijn eerste noten in een fanfare orkest .
Het orkest heette; muz.ver. “Hâld Moed” uit Oosthem en onder wiens leiding stond dat orkest destijds…..juist, o.l.v Sjoerd de Boer.
En wie had ooit gedacht dat na 40 jaar dirigentschap van Sjoerd de Boer bij Concordia Wjelsryp een opvolger zou komen in de persoon van Andries Kramer!!
Dat kleine jongetje dat zijn eerste muzikale schreden zette bij diezelfde Sjoerd de Boer.
Toeval bestaat niet zeggen ze wel eens…vindt dit wel een mooi bewijs hiervan.

Er is in de afgelopen 40 jaar natuurlijk nog wel wat aan voorafgegaan voor ik tijdens het schitterende afscheidsconcert op 1 december symbolisch het dirigeerstokje van Sjoerd mocht overnemen. Hieronder een bloemlezing;

In Oosthem hadden ze destijds nog nooit een trompet gezien. Gelukkig stimuleerde mijn toenmalige docent en grote stimulator Wybren Valkema het bestuur van Hâld Moed om over te gaan tot aanschaf van trompetten. Dolblij was ik, dat ik een van deze 2 nieuwe trompetten mocht gaan bespelen!

Nadat ik twee keer een open dag had bezocht van de M.P.A . later Conservatorium Leeuwarden
geheten, was ik ervan overtuigd dat dit de vervolgopleiding moest worden.
Ik ging daar twee hoofdvakken studeren; trompet (docent Jan Holtrop) en directie (docenten Dirk Annema/Gerrit Fokkema) en slaagde in 1988 voor het diploma Docerend Musicus en in 1989 voor het praktijkdiploma directie HaFaBra.
Van 1990 tot 1992 gingen we met vier jonge dirigenten nog twee jaren studeren bij docent Gerrit Fokkema aan het Conservatorium te Hilversum. Ontzettend veel geleerd en heel veel gelachen.

Momenteel ben ik als docent klein koper werkzaam aan Kunstencentrum Atrium te Sneek en Ritmyk/Muzarthe in de nieuwe gemeente Waadhoeke en dirigeer ik naast Concordia nog
Crescendo uit Lemmer, Nij Libben uit Witmarsum en per januari 2019 Excelsior uit Grijpskerk.

Tevens mag ik leiding geven aan Koperguod, een koperensemble in grote bezetting waarvan ik medeoprichter ben geweest. Dit ensemble hoopt in 2019 haar derde lustrum te vieren met als gast solist Erik Vloeimans.

Heb heel veel zin om samen met de muzikanten van Concordia verder te bouwen aan een mooie fanfareorkest wat al een prachtige historie heeft opgebouwd en een stevige plek heeft verworven in het dorp Wjelsryp en ver daar buiten.

Andries Kramer