Geschiedenis

Onze vereniging is in 1897 opgericht. De beginperiode werd gestart met 12 mannelijke leden. In de jaren ’40 van de vorige eeuw werden pas de vrouwelijke leden toegelaten.

Na de 2e wereldoorlog heeft ons korps overwegend goede prestaties geleverd op de muziekconcoursen, die door de N.C.F.M. werden georganiseerd. Onder leiding van onze dirigent Sjoerd de Boer, die sedert 1978 onze vereniging dirigeert, hebben wij in 1994 en 2003 deelgenomen aan de Nederlandse Fanfare Kampioenschappen. Ook op het concours van Schiermonnikoog zijn we geen onbekenden en hebben zelfs één keer de beker ontvangen voor de hoogste jury waardering. Verder proberen we zoveel mogelijk de dorpse activiteiten muzikaal te ondersteunen. Als blijk van waardering heeft het Hare Majesteit de koningin behaagd ons korps in 1997, bij het 100 jarig jubileum, de koninklijke erepenning toe te kennen.

In september 2005 hebben we voor de 2e maal een praam reis verzorgd zoals deze in de film “De Fanfare” van Bert Haanstra wordt vertoond. Wij varen dan al spelend door de landerijen en bezoeken ons eigen en de buurdorpen al musicerend over het water. Verder zijn er in december 2005 cd opnamen gemaakt van ons kerstconcert en hebben we dit jaar de hoogste ogen gegooid op het Frysk Fanfare Festival. Hierdoor mochten we voor de tweede maal op dit festival een galaconcert verzorgen.

Al met al zijn we na bijna 120 jaar jaar nog springlevend!

Op 1 december 2018 heeft Andries Kramer het stokje overgenomen van Sjoerd de Boer. Na 40 jaar heeft Sjoerd de Boer afscheid genomen als dirigent van Chr. fanfare Concordia Welsrijp.

 

IF
IF  IF